Kynológia

Dôležitou skupinou v PZ Čachtice sú chovatelia a cvičitelia poľovne upotrebiteľných psov. Podmienkou pre výkon práva poľovníctva je predpísaný počet a druhy poľovne upotrebiteľných psov, ktorí získali certifikát riadnymi skúškami.
Chovatelia každoročne dostávajú z rozpočtu PZ finančný príspevok na chov a výcvik psov.

V PZ Čachtice sú k dispozícií nasledovné psy:

Meno poľovného psa

Plemeno poľovného psa

Identifikačné číslo psa

Skúšky upotrebiteľnosti/ použiteľnosť

Meno a priezvisko držiteľa psa

Telefónny kontakt na držiteľa

Dubo Jaz. Durič 3222 SD CSASD Mihálik B. 0910339854
Tiran Fox. Terr. 2857 FSMP Čejtej P. 0903169754
Aran Jagterier 7521 BL Olach M. 0908147378
Isma Han. Farbiar 849 PF Bumbál M. 0902902438
Aramis Slov. Kopov 15335 SD Jamrich E. 0903224661
Arwen Štajer Durič 415/1064 SD Bumbál P. 0903303903
Ullan Slov. Kopov 15592 SD Hanic M. 0907279094
Aqua Fox. Terr. 2772 SD BL Halienka I. 0918362200
E-ron Han. Farbiar 5551 PF FD FSMP Šimo J. 0905464603
Cyrano Border Ter. 924 FS MP Konopa J.
Fjodor Jaz. Hrubo. 11903 FS MP Mihálik D. 0904288037