Ochrana prírody

Samozrejmou činnosťou poľovníkov je ochrana prírody v spolupráci s ochranárskymi organizáciami.
Poľovníci PZ Čachtice sa zameriavajú najmä na:
  • Ochranu poľovnej zveri najmä v dobe hájenia pri odchovávaní mláďat.
  • Ochranu chránených druhov. V našom revíre sa vyskytujú jastraby, orly, myšiaky, labute, bociany, volavky a iné.
  • Ochranu poľovníckych zariadení proti vandalom.
  • Ochranu fauny a flóry všeobecne.
  • Ochranu pred pytliakmi.
  • Ochranu poľovnej zveri pred pytliačiacimi psami, ktorí sú neoznačení a mimo vplyvu svojho majiteľa, túto prenasledujú vo vzdialenosti 200 m a ďalej od trvale obývaného domu.
  • Lov škodnej zveri v súlade s predpismi.
Pre ochranu revíru je stanovená poľovnícka stráž, ktorá je právne viazaná sľubom a pri výkone viditeľne označená služobným odznakom.

Poľovnícku stráž menuje obvodný poľovnícky úrad. Do poľovníckej stráže môže byť navrhnutá osoba, ktorá dovŕšila najmenej 21 rokov, musí byť vlastníkom poľovného lístka, zbrojného preukazu typu „D“ a musí byť zdravotne a odborne spôsobilá.

Poľovnícka stráž má právo kontrolovať ľudí, ktorí sa pohybujú v revíre so zbraňou (strelné zbrane, pasce, luky a pod.) a tiež má právo kontrolovať podozrivé vozidlá a obmedziť osobnú slobodu osobám pristihnutým pri neoprávnenom love zveri.

Po zadržaní narušovateľa revíru je poľovnícka stráž povinná neodkladne ho odovzdať policajnému zboru.