Z histórie – pred rokom 1975

V období okolo roku 1940 až do roku 1948 bol poľovný revír v Čachticiach rozdelený nasledovne:
  • Horné pole mali v prenájme František Puhl, MUDr. Dezider Kristínus, Ľudovít Zvonček, Karol Shay, Karol Kurpel, Aloiz Sládek, JUDr. Július Ethey, Ladislav Ethey. Za revír spoločne platili 2000 KS ročne.
  • Dolné pole mali v prenájme JUDr. Július Ethey so synom Ladislavom. Za revír platili 2000 KS ročne.
V oboch častiach revíru poľovali na králiky, zajace, líšky, srny, divé mačky, divé husi, divé kačice, bažantov a jarabice.

Po roku 1948 vznikli na základe znárodnenia dva poľovnícke spolky:

  • Horný poľovnícky spolok – V tomto spolku boli nasledovní občania Čachtíc: Gábor, Majerovič, Kováčik a ďalší. Neskôr tento spolok splynul so spolkom v Novom Meste Nad Váhom.
  • Dolný poľovnícky spolok – V tomto spolku boli nasledovní občania Čachtíc: Sliš, Konopa, Čičala, Hadbábny, Matyáš, Majerovič a ďalší.
V roku 1975 sa Dolný poľovnícky spolok zlúčil s Poľovníckym spolkom Považany a vzniklo Poľovné združenie „Považie“ Čachtice s 28 členmi a výmerom 3500 ha.

V roku 1995 sa PZ Považie rozdelilo na:

  • PZ „Váh“ Brunovce
  • PZ Čachtice