Strelectvo

Najbežnejším spôsobom lovu je lov puškou a to na spoločnej, alebo individuálnej poľovačke, brokovými, alebo guľovými zbraňami – palné zbrane.
Strelec je povinný pri streľbe pamätať na všetky okolnosti z hľadiska bezpečnosti.

PZ Čachtice má v oblasti lokality Prepadliská vybudovanú brokovú strelnicu, ktorá spĺňa všetky požadované predpisy a je schválená príslušnými štátnymi orgánmi.

Na strelnici sa vykonávajú:

  • cvičné brokové streľby
  • verejné strelecké preteky
  • kontrolné brokové streľby
  • spoločenské akcie – športová streľba
Okrem streleckých akcií sú priestory strelnice využívané na stretnutia dôchodcov, navštevujú ju pri prechádzkach deti z materských škôl i príležitostne občania Čachtíc.

Guľové cvičné streľby

Vykonávajú sa na policajnej strelnici v bývalom kameňolome, alebo na bývalej vojenskej strelnici v lokalite Rovniny.
Každá zbraň musí byť evidovaná v PZ Čachtice a na príslušnom oddelení policajného zboru.

Tlakové a technické skúšky zbraní, ktoré sú povinné, vykonáva štátna skúšobňa v Dubnici nad Váhom. Každý držiteľ poľovnej zbrane je povinný, preukázať sa na požiadanie platným zbrojným preukazom.

Držanie zbrane – prevažne poľovnícke.

Držiteľ zbrane je oprávnený používať zbraň len pri výkone práva poľovníctva a s tým súvisiacich akcií, napr. cvičné streľby, súťaže a pod.

V súčasnosti sa pri výkone práva poľovníctva používajú iba palné zbrane – pušky. Chladné zbrane – nože, dýky, bodáky a pod. sa nepoužívajú. Členovia PZ Čachtice sa okrem cvičných strelieb zúčastňujú na miestnych preboroch, alebo okresných preboroch s výborným umiestnením.

Pri poľovačke platí zásada:

PRVÁ GUĽA – POSLEDNÝ BROK, to znamená že:

  • úlovok strelený z guľovej zbrane patrí strelcovi, ktorý úspešne strieľal na zver prvý
  • úlovok strelený z brokovej zbrane patrí strelcovi, ktorý strieľal posledný.

Cvičné streľby a prebory.

Brokové streľby.
Vykonávajú sa každoročne sa brokovej strelnici PZ Čachtice. Cvičné streľby pre členov PZ, alebo ako verejný brokový prebor podľa daných propozícií.

PROPOZÍCIE BROK

Guľové streľby.
Vykonávajú sa každoročne na bývalej vojenskej strelnici Rovniny ako cvičné streľby pre členov PZ Čachtice podľa daných propozícií. Zbraňou je malokalibrovka.

PROPOZÍCIE GUĽA