Vitajte na stránkach poľovníckeho združenia Čachtice

Aktuality

Všeobecná činnosť

Dátum

Činnosť

Zodpovedá

Čas

Miesto stretnutia

24-25. marec 2018 Chovateľská prehliadka - Trenčianske Stankovce PH individuálne

Práca v revíri a čistenie poľovníckych zariadení

Dátum

Činnosť

Zodpovedá

Čas

Miesto stretnutia

apríl Čistenie a oprava poľ. zariad. 08:00 V úseku
máj Príprava objemového krmiva prid. pozemky
jún Príprava objemového krmiva prid. pozemky
júl Príprava objemového krmiva prid. pozemky
august Príprava objemového krmiva prid. pozemky
september Zber repy výbor budova PZ

Strelecká činnosť

Dátum

Činnosť

Zodpovedá

Čas

Miesto stretnutia

31.3.2018 Brokové streľby PZ Strel. ref. výbor 08:00 Broková strelnica
dodatočne Verejný brokový prebor Strel. ref. výbor 07:00 Broková strelnica
September Malokali- brový prebor PZ Strel. ref. výbor 08:00 Strelnica Draplák

Spoločné kŕmenia revír PZ

Dátum

Činnosť

Zodpovedá

Čas

Miesto stretnutia

04.11. 2018 Mladý háj 08:00 Určí VÚ
04.11. 2018 Podzámsky háj 08:00 Určí VÚ
11.11. 2018 Plešivec 08:00 Určí VÚ
11.11. 2018 Dolné pole 08:00 Určí VÚ
25.11. 2018 Mladý háj 08:00 Určí VÚ
25.11. 2018 Podzámsky háj 08:00 Určí VÚ
09.12. 2018 Plešivec + Dolné pole 08:00 Určí VÚ
16.12. 2018 Mladý háj 08:00 Určí VÚ
06.01. 2019 Podzámsky háj 08:00 Určí VÚ
13.01. 2019 Plešivec 08:00 Určí VÚ
20.01. 2019 Dolné pole 08:00 Určí VÚ
27.01. 2019 Mladý háj 08:00 Určí VÚ
03.02. 2019 Podzámsky háj 08:00 Určí VÚ
10.02. 2019 Plešivec + Dolné pole 08:00 Určí VÚ

Členské schôdze PZ

Dátum

Činnosť

Zodpovedá

Čas

Miesto stretnutia

18.5.2018 Členská schôdza PZ Výbor 19:00 Dodatočne
07.09.2018 Členská schôdza PZ Výbor 19:00
16.02.2019 Výročná Členská schôdza Výbor 10:00
Ostatné mimoriadne ČS budú zvolané podľa stanov

Údržba objektov PZ a kosenie priľahlých pozemkov

Dátum

Údržbu vykonáva

Zodpovedá

Čas

Máj-Jún Úsek č. 3,4 Urban P., Šimo R. Určí vedúci úseku
August Úsek č. 1,2 Majerovič T., Schay R. Určí vedúci úseku

Spoločné poľovačky

Dátum

Druh zveri

Zodpo- vedá

Čas

Nástup

Poz.

Diviak, škodná PH, výbor 08:00 Pod hradom
Diviak, škodná PH, výbor 08:00 Broková strelnica
Diviak, škodná PH, výbor 08:00 náhradná
Diviak, škodná PH, výbor 08:00 Strelnica Draplák
Termíny brigád a ostatných spoločných činností PZ Čachtice budú určené dodatočne.

Schválené na VČS dňa 17.02.2018

Výbor Poľovníckeho združenia Čachtice prehlasuje, že webová stránka www.pzcachtice.estranky.sk nie je oficiálnou stránkou Poľovníckeho združenia Čachtice. Pán učeň Miroslav, ktorý je autorom tejto stránky riadnym členom Poľovníckeho združenia Čachtice nie je, ani nikdy nebol. Túto stránku vyhotovil a udržuje svojvoľne.
Oficiálna stránka Poľovníckeho združenia Čachtice je www.pzcachtice.sk.
Za výbor PZ Čachtice predseda PZ

Mgr. Krajčovič Roman